Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Jaskra (glaucoma)

Jaskra - to choroba, w wyniku której dochodzi najczęściej do bezbolesnego, postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego, prowadzącego czasem do ślepoty. Jest to choroba o zróżnicowanej etiologii. Jedną z najczęstszych przyczyn jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jaskrę można leczyć farmakologicznie, przy pomocy zabiegów laserowych oraz chirurgicznie.

W Zooptice oferujemy badania pozwalające na wczesne wykrywanie jaskry i monitorowanie jej leczenia. Wykonujemy: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, pachymetrię (pomiar grubości rogówki), badanie pola widzenia, gonioskopię ( badanie kąta przesączania) , OCT tarczy nerwu wzrokowego.

W naszym centrum wykonujemy również irydotomię laserem YAG u pacjentów z jaskrą wąskiego i zamykającego się kąta przesączania.

Gonioskopia - jest to badanie kąta rogówkowo – tęczówkowego tzw. kąta przesączania, które dostarcza nam informacji z jakim typem jaskry - otwartego czy zamkniętego kąta mamy do czynienia? Dzięki temu badaniu kwalifikujemy pacjentów do dalszego właściwego postepowania farmakologicznego, laserowego i chirurgicznego, co ma na celu osiągnięcie ciśnienia wewnątrzgałkowego pozwalającego na zatrzymanie progresji choroby a tym samym utrzymaniu jak najlepszej funkcji narządu wzroku.

Oprócz tradycyjnego leczenia i diagnostyki oferujemy również zabiegi chirurgiczne wszczepienia implantów Xen Gel. To najnowszy produkt firmy Allergan obecny na rynkach światowych od 2014 roku. Implant Xen Gel jest elastyczna rurką o długości 45 mikrometrów umieszczoną w jednorazowym aplikatorze. Zabieg implantacji jest mało inwazyjny, bezpieczny, bezbolesny, przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym. Rozpoczyna swoje działanie zaraz po umieszczeniu w oku. Stosuje się go u pacjentów dorosłych z jaskra otwartego konta, u których choroba postępuje pomimo stosowanego leczenia lub występuje nietolerancja kropli. Zwiększa szansę na powstrzymanie choroby i zachowanie wzroku. Implantację można przeprowadzić równocześnie z zabiegiem usunięcia zaćmy. Kwalifikację do zabiegu i operację przeprowadza dr n.med. Krzysztof Ochalik.