Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Kwalifikacja i ryzyko przy laserowej korekcji wzroku

BADANIA KWALIFIKACYJNE - LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU

Zabieg laserowej korekcji wzroku poprzedzony jest wykonaniem szczegółowego, kompleksowego badania okulistycznego, na które składa się:

 • ocena ostrości wzroku w dal i do bliży,
 • refraktometria przed i po cykloplegii,
 • keratometria (pomiar krzywizny rogówki),
 • topografia rogówki (mapa),
 • pachymetria (pomiar grubości rogówki),
 • pomiar wielkości źrenicy i rogówki,
 • USG gałek ocznych w prezentacji A i B,
 • tonometria (badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego),
 • perymetria (badanie pola widzenia),
 • gonioskopia (badanie kąta przesączania),
 • ocena przedniego odcinka oka,
 • badanie dna oka,
 • test Schirmera (pomiar ilości wydzielanych łez)

Badania te służą dokładnemu określeniu rodzaju i wielkości wady, zebraniu danych w celu zaprogramowania indywidualnego dla każdego oka działania wiązki laserowej oraz wykluczeniu okulistycznych przeciwwskazań do zabiegu.

Poza kwalifikacją okulistyczną przeprowadzany jest wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia
w celu określenia, czy pacjent może być poddany zabiegowi laserowej korekcji (patrz : przeciwwskazania). Może być konieczne przeprowadzenie konsultacji przez lekarzy innych specjalizacji, zwłaszcza stomatologa
i laryngologa.

Pacjenci stosujący soczewki kontaktowe powinni zaprzestać ich używania na kilka tygodni przed planowanym zabiegiem w zależności
od rodzaju soczewek.


RYZYKO

Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku uważane są za bezpieczne i obarczone niewielkim stopniem ryzyka. Wieloletnie badania kliniczne wykazują niewielki odsetek powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych, który kształtuje się na poziomie ok. 1 % przypadków. Należy mieć świadomość, że jest to zabieg chirurgiczny i podobnie jak każdy inny, nawet najdrobniejszy zabieg, jest ingerencją w ludzki organizm. Żaden odpowiedzialny chirurg okulista ani szanujący się ośrodek chirurgii refrakcyjnej nie może dać gwarancji, że procedura będzie w 100 % efektywna, a widzenie będzie wyraźnie lepsze, niż przed zabiegiem. Dlatego też przed podjęciem decyzji o poddaniu się zabiegowi laserowej korekcji wady wzroku każdy pacjent musi ocenić relację korzyści wynikających z zabiegu laserowej korekcji wzroku i potencjalnego ryzyka wystąpienia niezamierzonych skutków, jakie zabieg ze sobą niesie.

Do ewentualnych niepożądanych skutków po laserowej korekcji wzroku mogą należeć :

 • Nadkorekcja (nadmierne skorygowanie) lub niedokorekcja (niepełna korekcja).
 • Obniżenie ostrości wzroku przy optymalnym wyrównaniu wady.
 • Astygmatyzm nieregularny.
 • Zapalenie rogówki.
 • Przymglenie rogówki (haze).
 • Wysychanie nabłonka rogówki.
 • Podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego związane ze stosowaniem preparatów steroidowych.
 • Osłabienie kontrastu widzenia przy słabszym oświetleniu.
 • Efekt oślepiania (ostrym światłem w ciemności).

Związane ze ścięciem płatka rogówki :

 • Przemieszczenie płatka rogówki. Może się to zdarzyć do 24 godzin po zabiegu, później tylko na skutek urazu.
 • Wrastanie nabłonka rogówki pod płatek.
 • Nieregularne lub całkowite ścięcie płatka.
 • DLK (Diffuse Lamellar Keratitis) - bardzo rzadko występujący rodzaj zapalenia rogówki.

Większość wymienionych powikłań ma charakter przemijający i daje się skutecznie leczyć.

Wyczerpujących informacji na temat potencjalnego ryzyka dotyczącego poszczególnych typów zabiegu udzieli lekarz okulista w trakcie badań kwalifikacyjnych.

Zobacz także: