Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Przebieg zabiegu LASIK

przygotowanie do zabiegu - bezpośrednio przed zabiegiem laserowej korekcji wzroku metodą LASIK lekarz okulista dokonuje ostatecznej oceny oka przygotowanego do zabiegu, następnie kilkakrotnie podawane są do oka krople znieczulające. Po wejściu na salę zabiegową pacjent układa się na stole operacyjnym lasera, okolice oka są dezynfekowane i oko ponownie jest znieczulane kroplami. Aby uniknąć przymknięcia oka w trakcie zabiegu, w szparę powiekową zakładana jest tzw. rozwórka. Następnie ustawiane jest położenie stołu z pacjentem względem systemu naprowadzającego lasera. Pacjent proszony jest o kierowanie wzroku na określone przez operatora punkty świetlne. Służy to precyzyjnemu ustawieniu powierzchni rogówki względem wiązki światła laserowego.

odcięcie płatka rogówki - na gałkę oczną ustawiany jest pierścień głowicy mikrokeratomu i automatycznie odcinany jest płatek rogówki. Operator zdejmuje z gałki ocznej mikrokeratom i przy pomocy specjalnej szpatułki odchyla utworzony płatek.

ablacja - ponownie skontrolowany zostaje system naprowadzania wiązki, pacjent proszony jest o dokładne kierowanie wzroku w zielony punkt świetlny. Następuje uruchomienie systemu i wiązka zimnego światła lasera pulsacyjnie uderza w powierzchnię rogówki. Wysoka energia fotonów wiązki usuwa warstwy komórek rogówki modelując jej powierzchnię do pożądanego kształtu.


przyłożenie płatka - po ablacji płatek jest delikatnie i precyzyjnie umieszczany na swoim miejscu i rozpoczyna się proces gojenia oka. Przez następne 2 - 3 minuty oko pozostaje otwarte, aby ułatwić przylgnięcie płatka do podłoża. Zdejmowana jest rozwórka, a do worka spojówkowego podawane są krople antybiotykowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

po zabiegu - pacjent odprowadzany jest do sali pozabiegowej, gdzie pozostaje przez 2 - 3 godziny. Powinien mieć zamknięte oczy, nie zaciskać i nie trzeć powiek. Najwcześniej po 30 min. w lampie szczelinowej kontrolowane jest ułożenie płatka rogówki. Pacjent pouczony jest o stosowaniu zaleconych kropli i proszony o zgłoszenie się do badania kontrolnego następnego dnia.

Cała procedura zabiegu laserowej korekcji wzroku na jednym oku, począwszy od ułożenia pacjenta na stole aż do opuszczenia sali zabiegowej trwa kilkanaście minut. W czasie zabiegu bardzo istotna jest współpraca pacjenta z zespołem operującym i stosowanie się do jego wskazówek. Może to mieć wpływ na rezultat operacji i korektę wzroku.

Zobacz także: