Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Pytania pacjentów dotyczące laserowej korekcji wzroku

Jaka jest różnica pomiędzy PRK i LASIK?
Po zabiegu LASIK następuje szybsze gojenie i mniejsze dolegliwości bólowe oraz szybsza poprawa widzenia (w ciągu 12-24 godzin). LASIK daje możliwość operowania większych wad, choć jest metodą bardziej inwazyjną i wymaga wcześniejszego odcięcia płatka rogówki. patrz: Opis i zalety metody laserowej korekcji wzroku

Czy można operować oboje oczu równocześnie ?
TAK, zwłaszcza w przypadku LASIK. Zabieg PRK można wykonać w dwóch terminach ( 7 - 14 dni), ale wydłuża to czas pełnej rekonwalescencji wzroku po zabiegu.

Czy zabieg laserowej korekcji wzroku boli?
Oko jest znieczulone i pacjent nie czuje bólu. Możliwe jest odczuwanie dyskomfortu związanego ze wzrostem ciśnienia podczas użycia mikrokeratomu w czasie formowania płatka (LASIK, EPILASIK). Samo działanie wiązki laserowej na rogówkę jest nieodczuwalne.

Jak długo trwa zabieg korekcji laserowej ?
Cały zabieg zajmuje kilka do kilkunastu minut, a samo działanie lasera to czas mierzony w sekundach. Przygotowanie do zabiegu zajmuje ok. 30 minut.

Jak długo zajmuje powrót do normalnej aktywności ?
Zazwyczaj pacjent uzyskuje funkcjonalność wzroku w ciągu 24 - 48 godzin po operacji, jednak czasowe zamglenie widzenia w pierwszym okresie jest dość częste. Sugeruje się, aby pacjent nie podejmował pracy przez pierwsze 2 dni. Po zabiegu PRK powrót do normalnego widzenia zajmuje tydzień do dwóch tygodni.

Czy można prowadzić samochód zaraz po zabiegu ?
Zalecane jest, aby pacjent po zabiegu był odwieziony do domu przez osobę towarzyszącą lub skorzystał z alternatywnego środka transportu. Dobrze jest poczekać z prowadzeniem samochodu jeszcze przez kilka dni, szczególnie gdy widzenie jest przymglone.

Czy wada może powrócić do poziomu sprzed zabiegu ?
Zebrane doświadczenia wskazują na możliwość częściowej regresji wady, ale nigdy do poziomu przed operacją. Ryzyko regresji jest tym mniejsze, im mniejsza wada była operowana.

Czy jest możliwa ponowna operacja oka, w którym nastąpiła regresja wady po wcześniejszej korekcji laserowej ?
Tak, jest możliwe przeprowadzenie ponownego zabiegu. Zależy to jednak od rodzaju wcześniej wykonanej procedury, grubości rogówki i wielkości korygowanej wady. W przypadku niedokorekcji powtórny zabieg (do 6 miesięcy) jest bezpłatny. W skomplikowanych przypadkach rekorekcja może przebiegać w kilku etapach.

Czy można korygować presbiopię ?
Presbiopia nie jest możliwa do skorygowania za pomocą lasera excimerowego, ponieważ nie wynika ona z budowy układu optycznego oka, ale z zaburzeń funkcjonowania soczewki związanego z wiekiem (utrata zdolności akomodacyjnych). W opracowaniu jest metoda chirurgicznej korekcji presbiopii, ale obecnie można myśleć o ewentualnej fakoemulsyfikacji przeziernej soczewki i implantowaniu soczewki pseudoakomodacyjnej typu ReSTOR ( patrz: Implantacje soczewek)

Jakie ryzyko wiąże się z zabiegiem ?
Ryzyko wystąpienia komplikacji śród- i pooperacyjnych kształtuje się na poziomie ok. 1 % przypadków. Informowanie pacjenta o możliwości wystąpienia komplikacji jest ważnym elementem pozwalającym na świadome podjęcie decyzji o poddaniu się zabiegowi (patrz: Kwalifikacja i ryzyko)

Jakie problemy z widzeniem mogą wystąpić po zabiegu ?
Bezpośrednio po zabiegu widzenie jest przymglone. Jego poprawa następuje stopniowo. U osób o dużych źrenicach mogą wystąpić problemy z widzeniem po zmierzchu ( olśnienia, aureole wokół źródeł światła, osłabiony kontrast).

Jak długo po zabiegu nie można obciążać wzroku czytaniem czy pracą przy komputerze ?
Po zastosowaniu metody LASIK można swobodnie czytać już następnego dnia, choć zalecane jest oszczędzanie wzroku przez kilka dni. Podobnie zaleca się ograniczenie czasu pracy przy komputerze.

Zobacz także: